Verblijven in De Achthoek

Met een kandidaat-bewoner worden enkele gesprekken gevoerd waarin wordt gepeild naar wat de kandidaat van een verblijf in De Achthoek verwacht. Anderzijds wordt ook het huishoudelijk reglement voorgesteld, waarin de verwachtingen vanuit de vzw uitgedrukt worden.

Als een overeenkomst tussen de kandidaat-bewoner en de vzw mogelijk is kan, als er een vacante kamer is, deze meestal al vrij snel ingenomen worden.  Als er geen kamer vrij is, kan een kandidaat-bewoner zich op een wachtlijst laten inschrijven.  Zodra een kamer beschikbaar is wordt hij of zij dan vrijblijvend gecontacteerd

kamer 3 badkamer
keuken bureau
vzw Work In Progress - Gaversstraat 100 - 8530 Harelbeke - 056/64 94 09