Vzw Work in Progress

De vzw Work in Progress werd opgericht in april 2007 met drie doelstellingen:

 1. het oprichten en beheren van initiatieven ondersteund wonen zoals De Achthoek.
 2. het bieden van ambulante psychotherapie aan kansarme mensen uit de regio.
 3. het aanbieden van vorming in actuele psychische onderwerpen voor een breed publiek.

 1. De Achthoek
 2. Voor een beeld van de doelstellingen en de werking van De Achthoek klikt u hier.

 3. Ambulante psychotherapie
 4. Deze doelstelling werd toegevoegd op vraag van het OCMW en de Schepen van SocialeZaken van Stad Harelbeke, omdat uit hun dagelijkse praktijk bleek dat voor sommige mensen een doorverwijzing naar een privé psycholoog of het CGGZ in Kortrijk een te hoge drempel vormt.  Voor deze mensen is de verplaatsing naar Kortrijk te moeilijk, zijn de wachttijden te lang of ligt de prijs te hoog om een degelijke begeleiding mogelijk te maken.

  De vzw Work in Progress staat garant voor een gedegen psychische ondersteuning aan voor de patiënt haalbare tarieven en binnen een zeer korte termijn.

  Mensen komen bij ons terecht na doorverwijzing door o.a. het OCMW, de Dienst Psychiatrische Thuiszorg, AC De Bolster, De Feniks, maar ook via huisartsen, psychiaters en andere hulpverleners.

 5. Vorming
 6. Om het taboe dat nog steeds rond psychisch lijden hangt te doorbreken, worden regelmatig voordrachten ingericht voor een breed publiek.  Deze voordrachten zijn vooral bedoeld om de freudiaans-lacaniaanse psychoanalyse beter bekend te maken voor een ruimer publiek.

vzw Work In Progress - Gaversstraat 100 - 8530 Harelbeke - 056/64 94 09